I Sverige – tidslinje

2 december 2020
Videomöte med Biskop Manuel Santos C.M.F om arbetet med barnhemmet på São Tomé and Principe som sankt Mikaelsorden i Sverige stödjer.

25-27 september 2020
Ordensdagarna i Fátima, Ourém och klostret Alcobaça i Portugal.

7 Maj 2020
Generalförsamling/årsmöte/investitur (S:ta Eugenia). Efter en mycket väl genomförd femårig mandatperiod avgick StkPS:tMO Magnus Carlsson som domare (ordförande), och i hans ställe valdes KPS:tMO Mats Hansén som även blev befordrad till Kommendör. Övriga styrelsen består av vice domaren RPS:tMO Anders Hall. Två nya riddare upptogs i orden. Vi bröder och systrar i orden välkomnar Riddaren och hedersbrodern Karl von Baumgarten samt Riddaren och professbrodern Miguel de Paula.

30 april 2020
Vårbal. (Van der Nootska palatset, Södermalm) Tyvärr måste vi ställa in vårbalen på grund av covid-19. Till våra vänner som redan har betalat kuvertavgift kommer återbetalning att ske.

23 januari 2020
Föredrag av Biskop Saad Sirop Hanna. Han föddes i Irak 1972. Som kyrkoherde i Bagdad kidnappades han av islamska extremister som torterade honom under flera veckors tid. Föredraget handlar om detta och om kristnas situation i dagens Irak.


24  November 2019
Mässa (S:ta Eugenia) och reträtt (Djursholm).

27-29 september 2019
Ordensdagar i Fátima, Ourém, och klostret Alcobaça Portugal

8 maj 2019
Generalförsamling (Stockholm)

30 april 2019
Vårbal (Van der Nootska palatset, Södermalm) till förmån för barnhemmet i São Tomé och Príncipe. En riddare och en hedersbroder mottog investitur tidigare under dagen. En riddare blev befordrad till kommendör och en kommendör till storofficer.

9 april 2019
Mässa (S:ta Eugenia) och middag (Militärsällskapet) med KPS:tMO Jonas Arnell om äkta och oäkta riddarordnar.

16-17 mars 2019
Pilgrimsresa till S:ta Birgittas Vadstena ledd av storkaplan p. Klaus Dietz.

2 februari 2019
Karmelitsystrarna (Operan) och middag (Sällskapet)


31 November 2018
Sammankomst och middag (Sällskapet)

25 november 2018
Mässa (S:ta Eugenia) och adventsreträtt (Djursholm).

November 2018
Styrelsen blev inbjuden till portugisiske ambassadören Henrique Manuel Vilela da Silveira Borges.

27 september – 1 oktober 2018
Ordensdagar i Portugal under ledning av stormästaren HKH Duarte Pio, hertig av Braganza. Den svenska delegationen valde dock delvis ett annat upplägg än övriga delegationer, då man ville utforska mer av Fátima, som är en av den katolska kristenhetens större pilgrimsorter. Under ledning av domaren KPS:tMO Magnus Carlsson medföljde bl.a. kaplanen, pater Klaus Dietz SJ. Tre svenska kvinnor mottog investitur i kungl. brödraskapet av Sankt Mikaelsorden och blev damer av PS:tMO.

31 Maj 2018
Generalförsamling/årsmöte (Sällskapet). Som domare (ordförande) kvarstår Director, KPS:tMO Magnus Carlsson. Övriga styrelsen bestående av återval vice domaren Theréz Randquist samt redovisningschefen, KPS:tMO Mats Larsson som fått förnyat förtroende ännu ett år som skattmästare/sekreterare. Som webansvarig valdes RPS:tMO Mikael Sundbom.

30 april 2018
Vårbal på van der Nootska palatset. Domaren KPS:tMO Magnus Carlsson hälsade välkommen, och efter en välkomstskål kunde gästerna mingla. Utöver Sankt Mikaelsorden fanns flera av de ICOC-registrerade ordnarna närvarande, varav ordens beskyddarinna i Sverige H.K.K.H. Walburga Habsburg Douglas är både Dam av Suveräna Malteserorden och Ledamot av kejs. Österrike-Ungerns Stjärnkorsorden. I anslutning till middagen höll domaren ett mycket tänkvärt tal kring ridderskap och vad det står för: det inre, det allvar och den tro som kan tyckas stå i kontrast med det yttre och lättsamheten i att ses för en vårbal. Talet bildade fond till det senare moment där en riddare och hedersbroder mottog investitur, och en riddare och hedersbroder upphöjdes till kommendör.

15  april 2018
Mässa (S:ta Eugenia) och reträtt (Djursholm).


29 september-2 oktober 2017
Ordensdagar i Portugal

29 maj 2017
Brödernas generalförsamling (Södermalm). Som domare (ordförande) kvarstår Director, KPS:tMO Magnus Carlsson. Övriga styrelsen bestående av nya vice domaren Theréz Randquist samt redovisningschefen, KPS:tMO Mats Larsson som fått förnyat förtroende ännu ett år som skattmästare/sekreterare.

29 april 2017
Middag (Södermalm) i anslutning till Sankt Mikaels uppenbarelsedag för medlemmar och inbjudna vänner. Observera: på middagen bärs – utöver svenska och utländska officiella utmärkelser samt svenska halvofficiella utmärkelser – endast ordnar m.m. upptagna i ICOC:s register med appendix.

29 mars 2017
Middag (Sällskapet). En riddare tillika professbroder och en riddare tillika hedersbroder erhåller sina ordensbrev.

26 mars 2017
Mässa (S:t Eugenia), fastereträtt (Djursholm) samt middag.


27 november 2016
Mässa (S:ta Eugenia) och reträtt (Djursholm).

25 oktober 2016
Fäktmästaren Paul Anthony undervisade om och instruerade i värjfäktning på Bosön (Lidingö), därefter följde middag (Östermalm).

15 oktober 2016
Sedan start har den svenska grenen utgjort en underlydande del till det amerikanska kommenderiet. Då verksamheten i Sverige nått en stabil form har nu H.K.H Dom Duarte Pio beslutat att den svenska grenen från och med dags dato utgör ett eget kommenderi som sorterar direkt under ordenskansliet i Portugal. Det är med stor glädje och tacksamhet som domare, damer och riddare mottagit nyheten.

29 september-2 oktober 2016
Ordensdagar i Portugal och Spanien i samband med Sankt Mikaelsdagen den 29 september. Besök till klostret i Alcobaça och investitur av en svenska riddare tillika professbroder i Santiago de Compostela.

15 september 2016
Mässa (S:ta Eugenia) och sammankomst (Södermalm). Arkivarien, fil. dr. Benito Peix Geldart, som har stor vördnad för Sankt Mikael, kommer att tala om Sankt Mikaelsordens ursprung, om heliga Birgittas vistelse i Santiago de Compostela och om Fátima, som han känner till särskilt mycket om då han är uppvuxen inte långt därifrån.

24 augusti 2016
Mässa (S:ta Eugenia) och sammankomst (Södermalm). Pensionerade domaren och översten StkPS:tMO John Thoma berättar om hur etablering och uppbyggnaden av den amerikanska militära delegationen gick till. Detta är fadderdelegationen till den svenska etableringen.

29 maj 2016
Eftermiddagsreträtt och middag (Djursholm) under ledning av kungl. brödraskapets kaplan p. Klaus Dietz SJ. Utgångspunkt för reflektionerna var Två lärjungar på vägen till Emmaus (Luk 24:13-35).

8 maj 2016
Sankt Mikaels uppenbarelsedag. Generalförsamling/årsmöte (Gamla stan). Även 15-årsjubileum av att det första kungl. brödraskapet av PS:tMO upprättades i Portugal 2001. Som domare (ordförande) kvarstår Director, KPS:tMO Magnus Carlsson. Övriga styrelsen bestående av majoren, KPS:tMO Lars Jönsson samt redovisningschefen, RPS:tMO Mats Larsson som har fått förnyat förtroende ännu ett år som vice domare respektive skattmästare/sekreterare.

14 april 2016
Mässa (Domkyrkan) och sammankomst (Södermalm). Biskopsvikarien tillika ansvarige för kyrkorättsliga frågor i stiftet, msgr Jorge de Salas talade över temat ”Andlighet i Iberiska halvöns pilgrimsorter”. Därpå följde en gemensam middag.

1 mars 2016
Den senaste mottagaren av Amerikanska Hedersmedaljen (Medal of Honor) är katolik och hängiven Sankt Mikael (dock ej RPS:tMO): Senior Chief Petty Officer/Special Warfare Operator Edward Byers, U.S. Navy SEAL Team 6 ber ofta Sankt MikaelsbönenLäs mer/se klipp från utdelningen och hör tacktalet här!

15 februari 2016
Mässa (Domkyrkan) och sammankomst (Södermalm). H.Exc. biskop Anders Arborelius OCD höll en betraktelse kring temat ”Vad innebär det att vara riddare i hjärtat?”. Därpå följde en gemensam middag.


9 december 2015
Mässa (S:ta Eugenia) och sammankomst (Gamla stan). Sara Skyttedal berättade om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela under sommaren 2015. Därpå följde en gemensam middag.

14 november 2015
Middag på van der Nootska palatset för brödraskapet och dess vänkrets. Den 14 november 1866 gick Dom Duartes farfars far Miguel I, kung av Portugal 1828-1834 bort. Brödraskapets furstliga beskyddarinna, H.K.K.H. Walburga Habsburg Douglas, ärkehertiginna av Österrike, prinsessa av Ungern och Böhmen hedrade oss med sin närvaro. En riddare tillika hedersbroder samt en riddare tillika professbroder mottog investitur, och en kommendör tillika hedersbroder samt en dam tillika hederssyster reaktiverades.

3 november 2015
Portugisiska Riddare av kungl. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden tillika Riddare av kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden uppmärksammar de historiska banden mellan huset Savojen och Portugals kungar på Youtube (engelsk text, klicka bort reklamfältet).

24 oktober 2015
Reträtt med temat Kristi händer ledd av kaplanen p. Klaus Dietz SJ hos Birgittasystrarna i Djursholm. Därpå följde en gemensam middag på Södermalm.

25-27 september 2015
Ordensdagarna inleddes i Fátima, Portugal. En svensk riddare tillika professbroder och en svensk dam tillika professyster mottog investitur i Santiago de Compostela, Spanien.

9 september 2015
Mässa (S:ta Eugenia) och sammankomst (Gamla stan). Brödraskapets furstliga beskyddarinna Walburga Habsburg Douglas talade under temat ”Mitt Europa – i går, i dag, i morgon”. Därpå följde en gemensam middag.

11 maj 2015
Mässa (S:ta Eugenia) och sammankomst (Gamla stan) i anslutning till Sankt Mikaels uppenbarelsedag den 8 maj och stormästarens födelsedag den 15 maj. Brödraskapets kaplan, p. Klaus Dietz SJ presenterar sig och berättar om sin väg genom livet. Därpå följde en gemensam middag.

16 april 2015
Mässa (S:ta Eugenia) och generalförsamling (Gamla stan). Till domare väljs riddaren tillika professbrodern, VD Magnus Carlsson. Domaren har utsett majoren, KPS:tMO Lars Jönsson till vice domare samt redovisningschefen, RPS:tMO Mats Larsson till skattmästare/sekreterare.

25 februari 2015
Sammankomst (Gamla stan)

22 januari 2015
Sammankomst och middag (Sällskapet)


2 juni 2014
Stormästaren tillika domaren sammanstrålar med flera av riddarna och bröderna under informella former i på Grand Hôtel samband med Bernadotte Art Awards.

9 maj 2014
Generalförsamling (Södermalm) i anslutning till Sankt Mikaels uppenbarelsedag den 8 maj och stormästarens födelsedag den 15 maj. Till domare väljs studenten, RPS:tMO Christian Blank. Domaren har utsett VD, RPS:tMO Magnus Carlsson till vice domare samt ekonomiske specialisten, RPS:tMO Mats Larsson till skattmästare/sekreterare. Därpå följde en gemensam middag.

1 januari 2014
Riddaren tillika professbrodern, studenten Christian Blank blir (tf) domare. Domaren har utsett byrådirektören, StkPS:tMO greve Ivan B. Mažuranić Janković till vice domare samt ekonomiske specialisten, RPS:tMO Mats Larsson till skattmästare/sekreterare.


27-29 september 2013
Ordensdagarna inleds i Fátima. Investitur av en svenska riddare tillika professbroder och en riddare tillika hedersbroder i Santiago de Compostela. Domaren befordras till kommendör.

4 juli 2013
Biskopen för Stockholms katolska stift Anders Arborelius OCD meddelade Nihil obstat.

9 maj 2013
Generalförsamling (Gamla stan) och gemensam lunch, därefter mässa (Katolska domkyrkan) i anslutning till Sankt Mikaels uppenbarelsedag den 8 maj och stormästarens födelsedag den 15 maj. Till domare ad interim väljs utredaren, RPS:tMO Jonas Arnell. Domaren har utsett studenten, RPS:tMO Christian Blank till vice domare samt ekonomiske specialisten, RPS:tMO Mats Larsson till skattmästare/sekreterare.


20 december 2012
Ordensledningen skickar sina varmaste tack för brödraskapets extra insamling till de behövande inför jul.

11 december 2012
Intervju med stormästaren och domaren i Kungliga magasinet (länk till pdf ). Publiceras med tillstånd från Kungliga Magasinet.

27-30 september 2012
Ordensdagarna inleds i Fátima. Investitur av fyra svenska riddare varav en tillika professbroder och tre tillika hedersbröder i Santiago de Compostela.

1 juli 2012
Riddaren tillika hedersbrodern, utredaren Jonas Arnell blir tf domare ad interim.


24-25 september 2011
Ordensdagarna inleds i Fátima. Investitur av tre svenska riddare tillika hedersbröder.


3 september 2010
H.K.K.H. Walburga Habsburg Douglas, ärkehertiginna av Österrike, prinsessa av Ungern och Böhmen tillika Dam av Suveräna Malteserorden och Ledamot av kejserliga Österrike-Ungerska Stjärnkorsorden accepterar glädjande nog att vara furstlig beskyddarinna för den svenska etableringen. Walburgas farmors mor var infantinnan Maria Antonia av Portugal, sjunde och sista barn till kung Mikael I av Portugal, från vilken Dom Duartes gren av kungahuset härstammar. Walburga är alltså sysslingbarn till Dom Duarte.

1 juni 2010
Brödraskapen instiftas i de katolska stiften med det lokala kyrkliga överhuvudets godkännande och leds av en lokal domare. Biskopen för Stockholms katolska stift Anders Arborelius OCD lämnade godkännande för en etablering.


2009
Ordensdagarna inleds i Fátima. Investitur av en svensk riddare tillika hedersbroder, Fredrik Brodin, som även utses till domare (ordförande) ad interim för Sverige. Storofficeren upphöjs till storkors.


2006
Kommendören upphöjs till storofficer.


2005
Den första svensken utses, kommendören tillika professbrodern, byrådirektören herr Ivan B. Mažuranić Janković.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close